Лицензирани кредитни компани

Лицензираните небанкови кредитни компании са лидери на пазара на скоростно отпускане на заеми у нас. Все пак всяка легитимна по закон кредитна компания трябва да притежава валиден лиценз за отпускане на бързи потребителски заеми на физически лица.

У нас има вече над 200 лицензирани кредитни компании, като лиценз за правото да се упражнява подобен тип дейност се издава от Българска Народна Банка. Един от най-добрите начини да проверите наличието на разрешително за подобна дейност е да проверите в уеб сайта на избраната кредитна организация.

Препоръка: Никога не кандидатствайте за бърз кредит онлайн или в офис, ако не знаете дали избраната компания е лицензирана и има право да отпуска потребителски заеми на граждани.