Какъв е средния процент на ГПР при бързите заеми?

ГПР или годишен процент на разходите по един заем може да варира в широки стойности, като факторите за неговото формиране са няколко:

  • Законови т.е. някаква форма на ограничения и регулация
  • Институционални – в зависимост от типа избраната организация за отпускане на заеми – банка, кредитна компания, заложна къща и т.н.
  • Фирмената политика – всяка компания сама определя стойността на ГПР в зависимост от своите виждания и решения за развитие на фирмата
  • Продуктови – при всички кредити над 400 лева е задължително по закона за потребителския заем да бъдат формирани и ГПР стойности (това е причината много кредитни компании да предлага отделни продукти с максимално отпускани пари на заем в размер на 399 лева)

Стойността на ГПР за страната в областта на отпусканите заеми може да се срещне в изключително разтегнат диапазон. Най-често този диапазон е между 45% и 800% на годишна база