Какво е ЦКР?

ЦКР е съкращение от Централен Кредитен Регистър. Преди да ви си отпусне бърз кредит онлайн или в офис на кредитна компания, то благодарение на данните от вашата лична карта се прави справка в ЦКР за вашата кредитна история и дали имате да погасявате други заеми.

В зависимост от това дали сте лоялен платец и редовно покривате вноските по своите кредити, то служителите преценят дали да ви бъдат отпуснати нужните пари на заем. ЦКР се поддържа от Българска Народна Банка и достъп до него имат най-различни финансови компании, за да ускорят отпускането на бързи кредити.