Защо не бива да просрочваме бързия кредит?

Ако имате проблем с изплащането…

Ако един път попаднете в положението да не можете да изплащате своя бърз кредит, то има твърде голяма вероятност това толкова да ви стресне, че повече никога да не поискате да ползвате друг подобен кредитен продукт. Истината е, че в подобни ситуации човек много силно може да се травмира и по тази причина компаниите за бързо кредитиране се стараят да работят с клиентите без да забравят, че срещу тях стоят хора. В края на краищата и двете страни имат за цел всичко да мине колкото се може по-лесно и по-безпроблемно и за двете страни. Обикновено има две основни опции, които са много различни, но и двете са удачно приложими в подобни ситуации.

Рефинансиране

Рефинансирането е първата възможност, която се прилага много често при проблеми с изплащането на бързите кредити. Тази опция включва възможността да изтеглите втори кредит, с който да изплатите първия. Вторият кредит може да покрива изцяло размера на първия, но може и да представлява само малка част от него, която в случая не ви достига. Този вариант е по-удачен ако имате да доизплащате малка част от заема, например имате кредит от 400 лева и сте изплатили 300, но не ви достигат останалите 100 и сумата по лихвата. Ако обаче става дума за по-голяма част от заема, тогава е по-удачна втората опция.

Преструктуриране

Преструктурирането на кредита представлява най-общо казано неговото разтегляне във времето и раздробяване на по-малки вноски. Ако например сте изтеглили бърз кредит в размер на 400 лева, но искате да го погасите за 1 месец и под формата на 2 вноски от по 200 лева плюс лихвата, то преструктурирането може да стане например с разсрочване на изплащането за 4 месеца, при което да изплащате отново по две месечни вноски. Така една вноска ще ви излиза не 200 плюс лихвата както е в първия случай, а 50 лева плюс лихвата. Важно е да се отбележи, че обикновено този тип заеми се разсрочват във времето на цената на по-неизгодна лихва, но са по-лесни за погасяване.

Помислете предварително…

Специалистите в областта на кредитирането съветват, че ако имате някакви съмнение относно възможността си да изплатите даден кредит в определения срок, то най-добре е въобще да не прибягвате към тази услуга. Специалистите обаче допълват, че ако действително имате голяма нужда и няма как да прескочите този момент, то най-добре е да поискате възможно най-дълъг срок.

При компаниите за бързо кредитиране много често съществува опция да изберете сами срока на погасяване на задълженията си. Това може да бъде 3 седмици или 4, а може да бъде и 2 или например 3 месеца. Работата е там, че ако поискате по-дълъг срок, то тогава има много голяма възможност да се стигне и до повишаване на лихвения процент.

Някои фирми за бързи кредити предлагат по-ниски лихвени проценти на онази част от своите клиенти, които избират като опция по-кратките срокове на погасяване. Има си обаче и друга страна. Тук става дума за това, че ако изберете по-дълъг срок на погасяване и изплащате кредита си на вноски, тогава можете да си погасите задълженията без това изобщо да се почувства от бюджета ви. Вярно е, че кредитите с по-дълъг срок на погасяване много често са и с по-висок лихвен процент, но все пак ако това се разпредели във времето за по-дълъг срок, то вие ще се справите много по-лесно.

Може и да не ви отпуснат друг заем в бъдеще…

Ако компанията за бързи кредити си изпати от вас като клиент един път, бъдете сигурни, че тя най-вероятно няма втори път да ви отпусне кредит. Има твърде голяма вероятност и други компании за бързо кредитиране също да ви откажат. Разбира се, при банките това се спазва много по-стриктно, докато при фирмите за бързо кредитиране винаги ще откриете някоя, която да си затвори очите към това, че сте били неизряден платец и сте бавили вноските си към друга, конкурентна фирма. И все пак, това чувствително намалява шансовете за бъдещ бърз кредит, особено при по-сериозните фирми, които предлагат и по-привлекателни условия.

По-високи лихви при забавяне…

Най-малкото, което можете да очаквате със сигурност ако пресрочите своя бърз кредит е това, че лихвата по дължимите вноски може значително да се увеличи. Ако стане така, че системно не изплащате своите кредитни вноски и откажете да си съдействате с фирмата-кредитор за погасяване, рефинансиране или преструктуриране, фирмата-кредитор няма да има друг избор освен да продаде вашите задължения на колекторска фирма. Разбира се, това тава в съответствие със законодателството, а фирмата няма право да продава кредита ви без да ви уведоми писмено за това.

Този пост беше публикуван в Бързи кредити.