Защо бързите кредити са в малки размери?

Може би сте забелязали, че бързите кредити обикновено са в малки размери и най вероятно се питате защо е така. Затова има няколко причини, които същевременно са свързани по между си. Всички те заедно оформят цялостния характер на бързите кредити. И така, нека видим защо бързите кредити са ограничени по размер.

Защото се отпускат без големи гаранции

За да получите бърз кредит може би знаете, че не е необходимо да се предоставят някакви големи и сериозни гаранции. На пазара за кредити в България оперират няколко десетки по-известни кредитни компании и като цяло това е общата черта между всички тях.

На фона на твърде облекчените условия за кредитиране, съвсем естествено е и размерите на заемите да са по-малки. Обикновено при повечето фирми от този бранш за да получите заем е нужно единствено да покажете, че имате постоянна работа. Това означава че не бива да сте на сезонен договор, а трябва да сте наети на съответното място за постоянно и безсрочно.

По тази причина фирмите в бранша не са склонни да отпускат особено големи кредити. Обикновено в повечето случаи става дума за минимални по размер заеми, които рядко надхвърлят размерите на минималната работна заплата. Нещо повече. В много от фирмите за бързи кредити ще откриете, че има таван на кредитирането който не надхвърля 399 лева.

Защото се отпускат за малки срокове

Друга характерна особеност при бързите кредити, която се отразява в по-малките размери на тези кредити е кратките срокове за погасяване. Ако разгледате предложенията на няколко кредитни компании, ще ви направи впечатление, че сроковете на практика почти никога не надхвърлят 6 месеца.

Нещо повече – това е максимален срок, който малцина предлагат. Много по-често ще откриете фирми чиито максимални срокове за кредитиране са от порядъка на около 6 седмици. От една страна сроковете наистина са кратки, но от друга страна самите заеми са в малки размери и това улеснява тяхното погасяване.

Защото са по-лесни за погасяване

Изчислено е, че заемите в малки размери се погасяват много по-лесно, дори и когато човек изпитва финансови затруднения. При малките по размер заеми е много по-лесно да се постигне договореност между кредитополучателя и фирмата кредитор.

Обикновено при невъзможност да се обслужва бързия кредит най-често се пристъпва към преструктуриране и рефинансиране. При преструктурирането бързият кредит, който и без това е в малки размери, може да бъде разсрочен още повече, а вноските му да се намалят така, че да бъдат по силите и на най-финансово затруднения човек.

Съществуват и възможности за погасяване на седмична база, при което вноските са минимални. При рефинансирането малкият размер на кредита позволява да изтеглите втори заем, с който да изплатите първия, без това сериозно да увеличи сумата и да травматизира вашия бюджет.

Защото така се обхваща по-голям кръг потребители

Бързите кредити, когато се отпускат в малки размери, позволяват да се достигне до много по-голям кръг от потребители. Така от потенциалните клиенти не изпадат дори и хората с наистина минимални доходи.

Много от фирмите за бързо кредитиране имат специални кредитни продукти, които са насочени към хора от социални групи с по-ниски доходи, каквито са студентите и пенсионерите. Но бързите кредити са атрактивни и за много хора с по-високи доходи, особено в моменти, в които по една или друга причина работната заплата е забавена или случайно е изникнала непредвидена сметка.

В такива моменти бързите кредити могат да изгладят положението дори и при хора, които иначе не са финансово затруднени. Все пак финансовите ресурси не са безкрайни и всеки човек, по един или друг начин, се опитва да организира финансите си по-най разумния начин.

Защото кредитните компании не разполагат с ресурса на банките

Съвсем естествено кредитните компании, дори и най-големите от тях, не разполагат с финансовия ресурс с който може да се похвали и най-обикновената местна банка. Ако фирмите за бързо кредитиране имаха практиката да отпускат огромни по размер заеми, това силно би ограничило броя на клиентите, които могат да се възползват от услугата. Освен това, както вече споменахме, бързите кредити са краткосрочни, а ако са в големи размери това би затруднило тяхното погасяване.

Защото кредитните компании не се целят към клиенти с много високи доходи

Бързите кредити като цяло не са насочени към хората с високи доходи, а по-скоро към онези, чиито доходи са низки или средни. Класическият клиент на фирмите за бързо кредитиране е работещият мъж или жена на възраст между 25 и 40 години в повечето случаи, които имат редовни доходи, но не и големи спестявания. За това подсказва и основното приложение на бързите кредити, което е именно необходимостта да се посрещнат различни неочаквани битови разходи.

Този пост беше публикуван в Бързи кредити онлайн.