За бързите кредити и тяхното приложение

Едва ли има друг кредитен продукт, който да се радва на по-голям интерес и ръст от бързите кредити. На фона на тази все по-стихийно нарастваща популярност, бързите кредити все още остават сравнително непознати от някои хора. Ето защо искаме да им направим кратко описание, поставяйки акцента на това какво представляват и какво е тяхното приложение.

Какво е бързият кредит?

Бързият кредит е малък по размер заем, който се отпуска с потребителски цели. Най-често сумите отпускани по този тип заеми са около размера на една минимална работна заплата или по-малки. Те се отпускат за кратки срокове от време и най-често имат за цел да покрият различни по рода си битови сметки.

Кой отпуска бързите кредити?

Като цяло, бързите кредити са специалитет основно на небанковите финансови институции. На пазара съществуват десетки фирми, които са специализирани именно в отпускането на подобни микрокредити, както още наричат бързите заеми. Конкуренцията е много сериозна, което постепенно води до подобряване на условията от страна на кредиторите. Бързи кредити отпускат и някои банки, като условията при банките са по-добри, но процедурата обикновено отнема повече време и има по-малка гъвкавост.

Кой се възползва от бързите кредити?

Бързите кредити са вид заем, който се отпуска основно на потребители с ниски до средни доходи, които работят на постоянен трудов договор и имат редовни доходи. Разбира се, колкото по-голямо е възнаграждението, което потребителят получава от своята професия, толкова по-голям може да бъде отпуснатият заем. Тук обаче има един интересен момент, който гласи, че при достигане на определено ниво на доходите, потребителите спират да бъдат склонни да теглят бързи кредити, защото този финансов продукт спира да ги интересува и вече не е привлекателен за тях.

Бързите кредити според нуждите

Бързите кредити могат да се различават в някои от своите особености, като в същото време запазват чертите на класическия бърз кредит. Според това защо хората теглят бърз кредит и от къде, бързите кредити могат да бъдат следните видове (без да претендираме, че обхващаме всички) – бърз заем до заплата, микрокредит, онлайн кредит, безлихвен бърз кредит, бърз кредит за пенсионери, за студенти и много други.

Колко пари можем най-много да получим?

Както вече един път споменахме преди малко, бързите кредити обикновено са в размер до около една минимална работна заплата. В редки случаи обаче можете да намерите фирми за бързи заеми, които отпускат и по-големи суми, например 600 – 700 лева, а понякога дори и около и над 1000 лева. Важно е обаче да знаете, че съвсем не е лесно да се изтегли толкова голям заем. Фирмите за кредитиране най-често ще изискват от вас да докажете по-висок доход за да получите тези пари и ако работите за минимална работна заплата едва ли ще ви ги отпуснат.

Този пост беше публикуван в Бързи кредити.