Топ 5 измами на онлайн кредитите

Онлайн заемите се появяват неотдавна у нас, с цел подкрепа на хората в обществото. Мнозинството често прибягва до тяхното пряко съдействие, поради една или друга причина. Медиите се стремят към неимоверното им популяризиране, което не остава незабелязано. Високият стандарт на живот в съчетание с ниските трудови възнаграждения са предпоставка за пораждането на куп наивни граждани, уловени на тяхната примамка.

Не подхождайте с доверие към всяка една кредитна институция, предлагаща ви красноречиви условия, от които да се възползвате на момента. Твърде благоприятните правила и услуги биха утежнили до неузнаваемост вашия живот. Измамите са честа практика, обхващаща онези от вас, изпаднали в безизходна ситуация. Ето и най-честите от тях, които да ви служат като предупреждение:

1. Предоставяне на кредит, без да бъде подписан договор

Една от най-порочните практики, застигаща голяма част от възрастните или необразовани хора, населяващи страната ни. В тежък и труден за тях момент, те подхождат с доверие към съществуващите бързи кредити. В последствие се превръщат в  доживотни длъжници. Малките суми автоматично се преобразуват в свръх огромно задължение, което не спира да покачва стойността си.

Моментът, в който кандидатствате за финансова помощ, необходима ви за справяне с трудностите в живота, то ваша е отговорността да проявите любопитство, по отношение на договора, сключен между двете от страните. Не си позволявайте лукса да се превръщате в собственик на парите, преди да сте получили документа, информиращ ви за вашите правила и условията, които следва да бъдат безапелационно спазени.

2. Свеждане до минимум правата на клиента

Кредитните институции погазват нагло правата на клиента. Обществена тайна е, че хората, възползващи се от тяхното съдействие, са предимно болни граждани или такива, непознаващи правата си – възрастни и необразовани жители на страната ни.  Едно от нещата, с които си позволяват да действат противозаконно, се състои в неимоверно високите лихви.

Незапознатите с потребителските си права се превръщат в пряка жертва на кредитните институции. Наблюдава се как голяма част небанковите дружества  променят условията на договорите, което автоматично превръща длъжниците в перманентни.

3. Незаконно високи лихви върху заема

Всеки един от разумните и пресметливи граждани е наясно, че институциите, отпускащи бързи заеми, печелят изключително много от лихвите, които начисляват над сумата. Въпреки намесата на българското законодателство в защита на потребителите, резултатът не е особено красноречив.

Издялани до съвършенство в своите неблагочестиви постъпки, този вид дружества продължават да мамят множество хора по цял свят. Опознавайки болката и несигурността на хората, те я превръщат в свой начин за припечелване на бързи пари, с „оправдан произход“.

4. Постоянна кражба на самоличност

Въпреки че тази практика не принадлежи изцяло на кредитните институции, те са онзи фундамент, задействащ механизма на извършване кражба на самоличност.  Огромен е процентът от граждани, които в последствие биват информирани, че са се превърнали в жертва. Данните от документа им за самоличност са присвоени от втори лица, които злоупотребяват с тях, възползвайки се от покупка на изплащане и други нечестни деяния.

Ниското ниво на контрол на заемите у нас е предпоставка за извършване на неблагочестиви постъпки, които обхващат лица, неинформирани за това. Една твърде неблагоприятна обстановка, породила се на територията на страната ни.

5. Неясни условия по договора

Това, което причинява и подбужда недоверието към кредитните институции, се съдържа в неяснотата, относно предварителните условия, от които бихте могли да се възползвате. Човек, който е решил да изтегли бърз кредит, бива умишлено заблуден за сумата, която следва да възвърне.

Недвусмислените такси, насищащи писмения договор са в състояние да объркат съзнанието на кредитополучателя до такава степен, че да се наложи да възвръща в пъти повече, в сравнение с това, което му е било отпуснато като помощ , преди известен период от време.

Един от най-тъжните изводи се съдържа в това, че твърде много възрастни и беззащитни хора се превръщат в плячка на освирепелите кредитни институции, злоупотребяващи с техните права и задължения. Държавата не може или не желае да предприеме законови действия в тяхна защита. Бъдете предпазливи и внимателни. Доверявайте се само на онзи вид дружества, в чиито условия и правила сте се убедили. Не позволявайте да се превръщате в жертва на „оправдано незаконни“ измами.

Този пост беше публикуван в Бързи кредити онлайн.