Обмисляте да изтеглите кредит за дребен бизнес – Проучете пазара
Кредитиране на собствен бизнес

Предприемачеството е една от най-мощните и моделиращи движещи сили на модерния западен свят част, от който вече постепенно ставаме и ние (макар че самочувствието на българина се нуждае от още укрепване и подсилване).