Можем ли да предоговорим сроковете на даден кредит
Промяна срока на заем

Често се случва човек да изтегли кредит, но при промяна на обстоятелствата, по една или друга причина, да не може да спази сроковете, които е договорил с банката.