Заеми за майки в майчинство
Бърз заем за майки

Докато са в майчинство, жените могат да срещнат куп затруднения във финансовата сфера. Ако поискат да купят на лизинг някаква техника, най-вероятно ще им откажат. Ако се нуждаят да изтеглят малък кредит за нещо – пак ще им откажат.