По какви причини могат да ми откажат бърз кредит?

Получили сте отказ от фирма за бързо кредитиране? Не се отчайвайте от един отказ. На пазара има много фирми и не една от вас вероятно ще е доста доволна да бъдете неин клиент. Факт е обаче, че повечето фирми имат някои изисквания, които доста ги ограничават при подбора на потенциални клиенти. В този ред на мисли, ето кои са и основните причини да получите отказ.

Ако не сте били коректни в изплащането на стари заеми

Ако в миналото сте имали проблем при изплащането на стари заеми, това означава, че някои от фирмите за бързо кредитиране автоматично ще ви изключат като потенциален клиент. Разбира се, има и такива фирми, за които това не е от собено значение, но все пак повечето биха счели за лош знак ако в миналото сте теглили кредит от фирма за бързи кредити и след това не сте били изрядни в изплащането на задълженията си. Още по-лошо е това ако теглите заем от банка, защото банките следят многокатно по-строго за коректност от страна на своите потенциални клиенти и за банките наличието на лоша кредитна история на практика е гаранция за отказ.

Ако трудовият ви договор не е подходящ

Ако работите на сезонен трудов договор, каквито са повечето от договорите на работещите в туризма, това може да е доста сериозна причина за отказ. Повечето фирми за бързо кредитиране настояват да имате постоянен трудов договор и липсата на такъв най-вероятно ще е напълно достатъчна за чуете “не” от служителите. Работещите в хотелиерството и ресторантьорството по зимните и летните курорти край морето доста често са в именно тази позиция.

Ако изобщо нямате трудов договор

Ако изобщо нямате трудов договор, то вие сте изправени пред още по-голяма вероятност да получите отказ. Повечето фирми имат политика да отхвърлят искания за кредитиране от клиенти, които са без постоянна работа. В редки случаи има възможност да попаднете на фирма, която е склонна да приеме и други гаранции. Възможностите не са много и в голяма степен се изчерпват в получаване на пенсия или на наем от обект, който отдавате срещу заплащане, например земя, къща, апартамент, търговски обект и други подобни.

Ако не отговаряте на изискванията за доход

При някои фирми и минималната работна заплата е достатъчна за да получите бърз заем, но има и редица случаи, в които това не е така. Проблем е ако искате по-голям бърз кредит, например в размер около 600 или 700 лева, при което минималната работна заплата не е достатъчна гаранция за да бъдете финансирани.

Ако не отговаряте на възрастовите изисквания

При голяма част от фирмите за бързи кредити възрастта няма абсолютно никакво значение, но има и редица фирми, при които има изисквания например да сте над 23 или 25 години. Това е така, защото се счита, че по-младите хора често работят при по-неизгодни условия, получават по-ниско възнаграждение, често остават без работа и други подобни.

Без причина

Ако си мислите, че някой ви дължи обяснение за това, че ви е отказан бърз кредит, трябва напълно да забравите за това убеждение. Кредитната институция не ви дължи никакви обяснения и по никакъв начин не е длъжна да ви се отчете за това, че не е пожелала да ви предостави кредит. Всяка кредитна компания си има своите правила и може да прецени сама дали отговаряте на изискванията или не.

Този пост беше публикуван в Бързи кредити.