Основни недостатъци на бързите заеми

Сферата на бързото кредитиране има редица предимства и недостатъци, като нещата се балансират така, че положителните и отрицателните страни идват на кантар, което създава един доста полезен кредитен продукт.

Тук следва да се подчертае, че става дума за бързото кредитиране, което се предлага от специализираните фирми за бързи кредити, а не за банковото кредитиране, които макар и да имат някои прилики, всъщност да различни видове кредити, основно защото банките и фирмите за бързи кредити работят с клиентите по различни правила и принципи.

Тъй като най-често се набляга на положителните страни на бързото кредитиране, тук бихме искали да покажем по-нестандартен подход и да обърнем внимание по-скоро на отрицателните страни на бързите заеми.

Малки суми

Основният недостатък на бързите кредити е това, че този тип заеми основно залагат на предлагането на сравнително малки суми. Обикновено повечето от тези фирми отпускат суми в размер до около 400 лева, а в редки случаи и малко повече.

Като максимален размер рядко може да се говори за суми от порядъка на 600 – 1000 лева, като това е обвързано и с по-високи доходи от страна на кредитополучателя. Освен това, много фирми за бързо кредитиране изобщо не предлагат такава възможност в списъка с кредитни продукти, независимо колко са високи доходите на желаещият да получи бърз кредит.

Високи лихви

Сред гладните недостатъци на бързото кредитиране е също и това, че лихвите, които трябва да се заплатят са твърде големи. Разбира се, държавата оказва известно влияние върху това, но все пак фирмите имат и значителна свобода на действие, което им позволява значително да повишават лихвите по заемите.

Интересно е това, че понеже заемите за малки като размери, лихвите рядко се набиват на очи от страна на потребителите. Ако обаче обърнете внимание ще се убедите колко теглите и колко трябва да върнете, което никак не е малко.

Кратки срокове

Кратките срокове за погасяване са една от отрицателните черти на бързото кредитиране. Фирмите за бързи заеми най-често поставят много кратки срокове като 3 или 4 седмици, в извънредно редки случаи до 3 или 6 месеца.

Както казахме обаче, това се случва наистина много рядко и отново много фирми не предлагат такава опция. Кратките срокове, разбира се, в известна степен са оправдани, особено предвид това, че сумите, които се отпускат са също в сравнително малки размери.

Възрастови ограничения

Докато банките предлагат различни типове кредитни продукти предназначени за пенсионери или за младежи, то фирмите за бързо кредитиране, точно обратно на банките, имат някои доста строги ограничения, които не позволяват на много млади хора да изтеглят бърз кредит за това, че човекът съответно не е навършил изискваната от фирмата възраст, която може да е 22, 23 или пък 25 години, което в известен смисъл наподобява на ограниченията на фирмите, които отдават автомобили под наем.

При възрастните хора също се наблюдава това ограничение и то засяга главно хора на възраст от около 65 – 70 години и нагоре. Те често попадат в списъка на хората, които не могат да се възползват от бърз кредит в някои фирми, просто защото се счита, че техните доходи са по-ограничени и не работят на редовен трудов договор.

Този пост беше публикуван в Бързи заеми.