Кой може да изтегли бърз кредит?

Кой може да изтегли бърз кредит? Това е един много добър въпрос, от който се интересуват доста хора. Всъщност, тези, за които бързият кредит представлява интерес в един или друг момент от живота бързо нараства. Понякога можете да възкликнете, че бързия кредит не е за вас, защото не сте финансово затруднени, но бързите кредити не са всъщност само за финансово затруднени хора. Те имат за цел да осигурят финансов инструмент, който да може да направи ползването на личните ви финанси по-подредено, по-ефикасно и по-добре организирано.

Възраст

Според фактора възраст, всеки човек живеещ в България постоянно и имащ навършени 18 години би трябвало да бъде подходящ кандидат за бърз кредит. Това обаче не винаги е така. Много често хората се опитват да изтеглят бърз заем, само за да достигнат до неприятния извод, че възрастта им попада в някакъв вид филтър и не могат да бъдат финансирани.

Така например, много от фирмите за бързо кредитиране имат минимална възраст за отпускане на бързи кредити, която далеч не е 18 години. За много от тези фирми да си на 18 изобщо не означава, че си подходящ кандидат за теглене на заем. Мнозинството от тези фирми имат допълнително формулирана възраст, например 21, 23 или пък 25 години. Ако кандидатите са под тази граница, те няма как да бъдат финансирани.

Същото се отнася и за по-възрастните хора. Някои фирми не отпускат кредити на хора, които са над 65, 70 или 75 години, като основната причина за това е несигурността по отношение на тяхната способност да осигурят достатъчно финансови средства,  които да погасяват задълженията си.

Работа

Наличието на работа също е изключително важно за да може човек да изтегли бърз кредит. Този, който няма работа, твърде вероятно ще получи и отказ от страна на фирмата кредитор. Подобно на възрастта обаче, тук също има някои фактори, които да оказват допълнително влияние.

Така например за много фирми за бързо кредитиране не е достатъчно просто да имате работа. Важно е също така тя да бъде постоянна, на безсрочен трудов договор. От тази група отпадат хората, които работят на срочен трудов договор, например онези, които са свързани с туристическата индустрия.

Работещите в хотелиерството и ресторантьорството, които имат единствено сезонна заетост и се трудят на срочен договор на морето или в зимните курорти, обикновено остават извън кръга потенциални кредитополучатели.

Коректен платец

Много е важно да сте били коректен платец и точно в уреченото време да сте погасявали своите финансови задължения ако в миналото сте теглили кредити о въпросната фирма за бързо кредитиране. По-лесното тук е това, е дори и ако сте имали проблеми с издължаването си към друа фирма за бързо кредитиране, повечето компании в бранша не обръщат особено внимание на това. При бързите кредити е много важно просто да сте били коректни към конкретната фирма.

А какво следва ако не отговаряте на някое от условията?

Ако не отговаряте на възрастовите изисквания на една компания, то тогава нищо не ви пречи да потърсите съдействие от друга компания за бързо кредитиране, в която възрастовите изисквания са по-стандартни.

Ако пън не работите на постоянен договор, тогава някои фирми предлагат възможност да изтеглите заем и просто ако докажете някакъв редовен доход. Това може да бъде например и наем от апартамент. Важно е само да помислите добре и да знаете, че със сигурност можете да върнете кредита, който искате да изтеглите.

Този пост беше публикуван в Бързи кредити онлайн.