Какъв вид информация се съхранява в ЦКР

ЦРК предоставя определен тип информация на кредитните институции, които правят справка за някой гражданин, пожелал да се възползва от отпусканите бързи кредити.

Ето и какво виждат компаниите, които проверяват кредитната история на определено физическо лице:

  • Брой кредити, които се погасяват към текущия момент
  • Броя на кредитните организации към които лицето е длъжник
  • Обща информация за състоянието на получените кредити и погасяването им
  • Вид кредит – бърз кредит, кредитна карта, ипотечен заем, овърдрафт и т.н.
  • Състояние на получените кредити – редовни, необслужван, загуба, под наблюдение
  • Тип заеми според дължината на погасителния план(срок на заемите) – до 1 година, до 5 години или над 5 години към текущия момент
  • В справката от ЦКР не се показва информация за кредитните институции, които са ви отпуснали показаните заеми и те остават анонимни.