Бързите заеми и трудовия договор

Когато става дума за бързи заеми, човек обикновено е с нагласата, че това е нещо изключително лесно и опростено. И действително, едва ли можем да говорим за друга форма на кредитиране, която да се характеризира с по-малко изисквания при отпускане.

Дори и тези изисквания да са малобройни и занижени, това все пак не означава, че такива напълно липсват. Важно е да се знае, че дори и при такъв кредитен продукт, каквито са бързите кредити кандидатите трябва да отговарят на някои изисквания.

Макар че всяка кредитна компания си има своите изисквания и своя собствена политика, все пак има и някои моменти, които си приличат в почти всички фирми за бързо кредитиране. Една такава особеност е необходимостта от наличие на трудов договор от ваша страна.

Именно трудовия договор е най-често срещаното и най-общо изискване във фирмите за бързо кредитиране. Над 90% от компаниите в този бранш отказват да отпускат бързи заеми на клиенти, които нямат трудов договор.

Важно е да се отбележи също така, че не става дума за какъв да е трудов договор. Той трябва да бъде безсрочен (или казано с други думи – да бъде постоянен). Много често кандидатстващите за бърз заем могат да получат отказ ако работят на сезонен трудов договор, каквито в много случаи са работещите в туристическата индустрия, при които договорът важи само за летния или съответно за зимния туристически сезон.

Много малко са фирмите за бързо кредитиране, при които договорът не е от значение. Дори и при тях обаче има изискване, че кандидатът за кредит трябва да може да докаже своята платежоспособност по някакъв начин. Разбира се, работната заплата съвсем не изчерпва възможностите, като в много от тези фирми човек може да покаже, че разполага с друг източник на доходи. Това може да бъде например наем, който получавате от апартамент, къща земя или търговски обект, както и доказателство, че получавате редовно например пенсия.

Факт е обаче, че мнозинството от компаниите за бързо кредитиране не желаят да отпускат заеми на тази категория клиенти, считайки че рискът да не получат отпуснатия заем обратно е завишен.

Трудовият договор играе и допълнителна роля. Той не само показва, че получавате редовен доход, но също така е и едно доказателство, за това в какъв размер са доходите, които получавате. Имайте предвид, че това да ли ще получите кредит в размерите, които очаквате, зависи до голяма степен от това какви са доходите ви според трудовия ви договор.

Макар че при повечето компании за бързи кредити сумите, които се предлагат, са сравнително малки и обикновено не надхвърлят 400 лева, в доста фирми за бързи заеми има опция и за по-големи кредити. Това обаче, че фирмата е регламентирала по-големи заеми, в никакъв случай не означава, че такъв ще ви бъде задължително отпуснат. До голяма степен размерът на кредита, който можете да получите зависи от това, в какъв размер е вашата работна заплата.

Респективно, най-често важи правилото, че колкото по-голяма е работната заплата, толкова повече се увеличават шансовете за получаване на бърз кредит в по-големи размери.

Тук по ирония на съдбата важи и старото правило, че най-големи шансове да получи кредит има онзи, който не се нуждае истински от парите. И все пак, тъй като бързите кредити са насочени предимно към хората с по-ограничени доходи, все пак всеки от тях има възможност да получи заем, стига да има редовна работа.

Повечето фирми обикновено не се притесняват от това, че хората няма да могат да погасяват задълженията си, защото обикновен предлагат заеми в доста малки размери, които дори и човек със силно ограничени финансови възможности би могъл да погаси.

Облекчаващо въздействие оказват и съответно различните погасителни планове. Един бърз кредит може да бъде разсрочен и изплащан например 2 или 3 месеца на минимални седмични вноски, което, съчетано с малките суми които се отпускат допълнително облекчава процеса на погасяване.

Съществуват и фирми за бързо кредитиране, които нямат изисквания за определен доход от страна на кредитополучателя. В някои случаи те предлагат възможност да потърсите съдействие от поръчител, който да гарантира вашия заем, но в редица случаи дори и това изискване не съществува. И все пак, ако попаднете на такава фирма попитайте сами себе си дали имате нужните финансови възможности да погасите заема си. Ако ли не, то в противен случай най-добре би било изобщо да не теглите пари. Имайте предвид, че бързите заеми не са решение на дълготрайни финансови проблеми. Те могат единствено да запълнят малка и случайно възникнала дупка в бюджета.

Този пост беше публикуван в Бързи заеми.