Финансови прогнози за лихвените проценти през 2016 година

Поради стабилизиращата се икономическа среда както в цяла Европа, така и у нас е налице лек спад в лихвените проценти, в сравнение с годините на опустошителната икономическа криза. Тенденцията е през тази година спадът в лихвените проценти да продължи, като това се отнася както за лихвите по кредитите, така и за тези по банковите депозити съобщава сайтът за сравнение на бързи заеми онлайн krediti.info.

На какво се дължи спадът в лихвените проценти, който се очертава да продължи през настоящата година?

Според експерти, спадът в лихвените проценти се дължи на добрата ликвидност на банките през изтеклата година, както и на повишените постъпления от депозити. Прогнозите са, че постепенно лихвите по кредитите ще доближат средните европейски нива, като у нас вече могат да се открият ипотечни кредити с лихвен процент от 4.75 и 5.50, което е с цял процент по-ниско от нивата през последните години. Прогнозите се отнасят както за ипотечните, така и за потребителските кредити.

Тъй като търсенето на кредити е значително по-малко, в сравнение с възможността, която банките имат да отпускат на гражданите, прогнозите са, че някои банки ще се опитат да стимулират потребителите да вземат повече кредити, като ги направят по-примамливи, намалявайки техните лихви. Ако при лихвите по депозитите спадът се дължи на желанието на банките да намалят разходите си за привлечени средства, то при кредитите спадът със сигурност се дължи на свитото потребление.

Доколко ще се отразят лихвените проценти по кредитите на небанковите кредитни институции?

Набанковите финансови институции, предлагащи краткосрочни заеми със сигурност ще се съобразят с тенденциите при големите кредитори. Една от причините потребителските заеми от небанкови кредитни фирми да претърпят спад на лихвения процент е желанието на тези компании да направят своите услуги още по-атрактивни за масовия потребител. Друга причина е нарастващият ръст на клиентите, предпочитащи да изберат именно тях за свой кредитор.

Повишеното търсене на потребителски кредити от небанкови институции се дължи на значително по-голямата достъпност на този вид услуги и много по-опростената процедура по кандидатстване и одобрение. Понижените лихвени проценти обаче, някои кредитни компании могат да компенсират, като наложат допълнителни такси на своите клиенти.

При краткосрочните заеми, фирмите кредитори могат да компенсират загубите, наложени от по-ниските лихви, като въведат нови по-високи такси за експресно одобрение, за посещение на кредитен консултант или при отпускане на кредит без поръчители. При някои от тези компании тези такси могат да възлязат на суми от 100-150лв, с които допълнително да се увеличи дължимата сума.

След промените в закона, таванът на лихвите при бързите кредити може да достигне петкратния размер на одобрената от закона лихва при просрочени плащания. Размерът на лихвите при просрочени задължения се определя на база основния лихвен процент на БНБ, плюс 10% надбавка, като те не могат да надвишат 50.01% от отпуснатата сума.

Този пост беше публикуван в Актуално за кредитите и отбелязан като коефициенти, лихвени нива, лихвени проценти, лихви, прогноза.