Топ 5 измами с бързи кредити по Интернет

Терминът ‘’Бърз кредит’’ се настани трайно в живота на редовия българин, независимо дали той самият някога е ползвал такъв или просто слуша постоянно за него от медиите. Телевизиите, радиата, вестниците и интернет сайтовете ни облъчват непрекъснато с реклами на многобройните компании, отпускащи парични заеми при максимално улеснен, но и доста съмнителен режим.

Причината тези кредити да бъдат наречени ‘’Бързи’’ е скоростта и лекотата, с която се отпускат. Не така стои обаче въпросът с тяхното погасяване, защото много често потребителите на този вид заеми затъват във финансово блато, опитвайки се да бъдат изрядни към своя кредитор. Тук ще разгледаме 5 от най-често срещаните измами в тази сфера, като се надяваме, посочвайки ги, да ви предпазим от капана, в който вече са попаднали много наши сънародници.

Започваме със списъка отзад напред, за да покажем какво дебне кандидатите за бърз заем в Интернет:

№5 Кражба на самоличност

Кражба на самоличност при кандидатстване за бърз заемВ дъното на класацията поставяме една измама, която на практика не се извършва от кредитните компании, но предвид факта, че те я улесняват и дори подпомагат, спокойно можем да ги смятаме за съучастници в това престъпление. Става въпрос за хора, които никога не са прибягвали до паричен заем от небанкова институция, но които изведнъж, съвсем случайно разбират, че са станали длъжници на някоя от тях.

Измамата се осъществява чрез кражба на личните данни (имена, ЕГН, номер на лична карта), които присъстват в сметките ни за електричество, вода, телефон и др. На практика се оказва, че нищо неподозиращ човек става длъжник на кредитна институция, след като някой е откраднал писмото, изпратено му от съответния доставчик на комунални услуги. Много от пощенските кутии в жилищните блокове не се заключват, а това прави личната кореспонденция на живущите напълно достъпна за крадците на чужда самоличност.

Вината на кредиторите се изразява в това, че те стимулират този род престъпления, предлагайки заем от дистанция, без особен контрол над това, дали наистина същото лице тегли заема. Така се оказва, че разполагайки с чужди данни, всеки може да поиска заем със sms или чрез онлайн платформите на кредтните институции, превръщайки в длъжник човек, който не е давал съгласие за това. Липсата на контрол от страна на някои кредитори създава предпоставки за престъпление, поради което поставяме този вид измама на пето място в нашата класация.

№4 Скрити или неясни условия по заема

Нясни условия и скрити клаузи при договор за заем

Причината за голямото недоверие към небанковите кредитни институции е липсата на яснота относно режима, при който се отпускат голяма част от заемите. Така например, ако човек реши да изтегли бърз кредит, той ще бъде умишлено заблуден, че дължи една сума, но впоследствие тя ще се окаже много по-голяма, тъй като кредиторът е включил такси, за които не е уведомил ясно и недвусмислено своя клиент.

Тези такси са заложени в условията по договора, но те са или неясно и сложно формулирани или компанията не е предоставила възможност на клиента да се запознае внимателно с текста на документа, който подписва. В този случай спокойно можем да обвиним кредитополучателя, че е сключил договор без да се запознае с неговите клаузи, но кредиторите носят по-голямата вина, тъй като те често пришпорват умишлено своите клиенти да подпишат договора, преди да са го прочели внимателно, декларирайки, че предлагат ‘’ясни’’ условия.

№3 Незаконно високи лихви върху кредита

Незаконни лихви при пари на заемЗа никого не е тайна, че компаниите, предлагащи бързи кредити печелят от лихвите, които начисляват върху ‘’бързите’’ заеми. След като много хора в цялата страна се оказаха задължени да върнат суми много по-високи от тези, които са изтеглили (кредитните фирми си гарантираха печалби от над 300%), българското законодателство реши най-после да се намеси в защита на потребителите, въвеждайки таван от 50% върху годишния процент на разходите по кредита.

Тази мярка се оказа не особено ефективна, тъй като кредитните компании въведоха редица допълнителни такси, с които компенсираха загубите от значително по-ниските вече лихви. Проблемът тук е, че новите такси не са свързани пряко със самия кредит, което ги поставя в разрез със закона, но държавните органи и институции отказват да реагират по този проблем до момента.

№2 Ограничаване правата на клиента

Нарушаване на правата на кредитополучателяГоляма част от небанковите кредитни институции си позволяват изключително нагло погазване на правата на потребителите, разчитайки на ниската образованост и самочувствие на своите клиенти. Обществена тайна е, че основният контингент клиенти на фирмите, отпускащи бързи кредити са именно нискообразованите и бедни хора, които изобщо не са запознати със своите потребителски права.

Потъпкването и ограничаването на правата на клиента се изразява в начисляването на наказателни лихви, дори при предсрочно погасяване на заема, което е абсолютно незаконно според Закона за потребителските кредити. Друго нарушение е практиката на някои кредитори да променят условията по договора, без да бъдат задължени да уведомят за това своите клиенти.

Друг неприятен момент е странната ‘’арбитражна’’ клауза по договорите, която гласи, че всички спорове, относно заема се решават от избрани от конкретната фирма арбитри. Това, практически лишава клиентите от реален защитник на техните права, тъй като въпросните арбитри са по един или друг начин подчинени на компанията кредитор и защитават единствено нейния интерес.

№1 Отпускане на заем без подписан договор

Заем без подписан договор

Първото място сме отредили на една от най-наглите измами, които си позволяват някои от кредитните компании. Става въпрос за порочната практика да се отпуска кредит, преди клиентът изобщо да е сключил договор с компанията. Най-лошото в случая е, че тази измама се прилага предимно върху възрастни и болни хора, които чрез това незаконно деяние биват превръщани в длъжници до края на живота си.

Схемата при тази измама е следната: На клиента се посочват устно едни условия, с които той се съгласява, непосредствено след което му се отпуска съответният заем, т.е. парите се предават в брой още същия ден. Договор до този момент не се подписва, като се изтъкват редица технически или други причини. Впоследствие (в рамките на 1-2 дни) потребителят получава копие от договор, в който открива изцяло различни условия от тези, които вече е приел, но въпреки това, той подписва документа, смятайки, че няма право да се откаже, след като вече е взел сумата, за която е кандидатствал.

За жалост в този капан попадат именно възрастни и необразовани хора, които не знаят, че имат право да развалят сделката и да откажат да подпишат неизгоден договор, а също и че могат да разтрогнат вече сключен такъв в определения от закона срок.

Проблемът при тази схема се състои в огромните суми, които се оказва, че кредитополучателят дължи. Има случаи, в които заем от 1200лв се превръща в дълг от над 9000лева и то без клиентът да бъде уведомен за промените, довели до драстичното повишение на дължимата сума.

Най-тъжното в тези случаи е, че се наблюдава издевателство над беззащитни възрастни хора от страна на някои кредитни компании, а държавата не може или не желае да предприеме реални законови действия в тяхна защита.

Този пост беше публикуван в Актуално за кредитите и отбелязан като бързи, заеми, измама, измами, кредити.