Опциите при изплащането на бързия кредит

Бързите кредити, които се отпускат от небанковите финансови институции, могат значително да се отличават един от друг според това по какъв начин трябва да бъдат погасени от кредитополучателя, когато дойде момента за това.

Има различни възможности, защото все пак и кредитополучателите имат различни нужди и възможности. От там и условията, които ги удовлетворяват се отличават в доста широк спектър.

А ако една финансова институция не удовлетворява вашите желания, то винаги ще се намери друга, която да покрие вашите критерии и да ви предложи точно това, от което се нуждаете.

Един от най-популярна методи на погасяване на бърз кредит е да се издължат финансовите задължения под формата на една вноска заедно с дължимите лихви и такси в посочения в договора срок.

Този срок може да е две, три, четири или повече седмици и може да варира значително според размера на кредита. На практика, има една неписана закономерност, че по-малките суми по размер суми се изплащат в по-кратки срокове.

Втората опция се практикува както при хора, които дължат по-малки суми от около 100 – 200 лева, така и при кредитополучатели, със значително по-големи задължения, например от порядъка на около 1000 лева или повече.

Тук става въпрос за разделяне на дължимата сума на равни и малки по размер вноски, които трябва да се изплатят през периода. Изплащането може да бъде извършено на седмични или месечни вноски до пълното погасяване на сумата по кредита.

Третата опция е за онези хора, които искат да изплатят своя бърз кредит с намаляващи кредитни вноски до момента, в който изплатят последната най-малка по размер вноска и приключат със своите финансови задължения към финансовата институция, от която са изтеглили своя бърз заем. Приложимо е както за по-малки, така и за по-големи кредити.

Четвъртият вариант се отличава основно по гратисния период. Много хора държат да имат определен период, в който да са свободни от задължения към институцията и в който да не се налага да изплащат нищо. Гратисният период може да се съчетае от своя страна с всеки един от горепосочените начини на плащане и погасяване на задълженията – на вноски или на веднъж, с равни или с намаляващи вноски.

Този пост беше публикуван в Актуално за кредитите и отбелязан като бърз заем, бърз кредит, вариянри за изплащане на кредит.