Ипотечните кредити в България през 2014

В днешно време се наблюдава значително раздвижване на пазара на ипотечни кредити. Все повече са хората, които се доверяват на изгодните условия на банките за ипотечни кредити и стартират реализацията на своите проекти.

Най-често последните са свързани с покупката на нов дом, а според статистическите данни най-големият брой активни получатели на ипотечни кредити е този на младите хора и в частност младите семейства.

Фактът, че тази група от обществото се завръща така убедително на пазара на ипотечни кредити, говори ясно, че тенденциите в областта на предлаганите в страната кредити са повече от благоприятни.

Нарасналият брой млади хора, кандидатстващи за ипотечни кредити индикира трайно стабилизиране на финансовия пазар и наличието на положителни нагласи у най-перспективните членове на съвременното ни общество.

Само през януари миналата година общият относителен дял на младите семейства, получили ипотечни кредити, е близо 46 % от всички кредитополучатели. Това говори за значително стабилизиране и успокоение в сектора на потребителските и ипотечни кредити.

Промени в ипотечния пазар в България

От друга страна, атрактивните предложения на финансиращите институции, свързани най-често с промоционални предложения, по-ниски лихвени проценти и най-вече по-голям дял външно финансиране, стават причина да се увеличи интересът към различните ипотечни кредити и от страна на най-малките кредитополучатели, току-що навършили пълнолетие – групата на 18 до 25-годишните.

Движещ мотив при тях е желанието за самостоятелно обособяване, а малкият дял лично финансиране, който се изисква за финализиране на сделката по покупко-продажба на избрания имот, е допълнителен стимул, дължащ се на изключително гъвкавата политика на банките да отпускат все по-големи суми като общ дял от договорената цена за имота.

Младите хора без лични спестявания се чувстват привлечени от тези атрактивни предложения за ипотечни кредити с минимален дял лично финансиране и с оживление стъпват на родния ни финансов пазар.

Масовото оживление не подминава и групата на кредитополучателите на средна възраст. Броят получени от тях ипотечни кредити също значително се е увеличил от януари миналата година насам.

Този пост беше публикуван в Актуално за кредитите и отбелязан като ипотека, ипотечни заеми, Ипотечни кредити, кредит за жилище.